Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Prekonsultacje w zakresie nadzoru rynku i oceny zgodności

   Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) poinformowało KIGEiT o prekonsultacjach, które mają na celu poznanie oczekiwanych kierunków zmian systemowych polskiego prawodawstwa dotyczącego oceny zgodności i nadzoru
  • Konsultacje Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

   Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłosiło konsultacje projektu dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040). PEP2040 jest strategią państwa w zakresie sektora energetycznego – stanowi odpowiedź
  • Stanowisko KIGEiT ws. Rozporządzenia ePrivacy

   W dniu 13 listopada 2019 roku Izba wysłała do Ministra Cyfryzacji stanowisko, w którym odniosła się do kolejnej wersji projektu rozporządzenia w sprawie poszanowania życia
  • MC przygotowuje nowe regulacje z zakresu łączności elektronicznej

   Izba została poinformowana, że w Ministerstwie Cyfryzacji (MC) trwają obecnie prace nad nowymi regulacjami z zakresu łączności elektronicznej, które mają na celu wdrożenie postanowień Dyrektywy