W dniu 17 kwietnia 2020 roku Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko z uwagami do Działu II (gospodarowanie częstotliwościami) projektu ustawy – Prawo Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z harmonogramem zgłaszania uwag przekazanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Kolejna tura uwag dotyczy dostępu (Dział III, Dział IV Rozdział 4, Dział VII Rozdział 5 Projektu ustawy) oraz praw użytkowników końcowych (Dział VII Rozdział 1 Projektu ustawy). Termin na przesyłanie uwag mija w dniu 22 kwietnia 2020 r.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.