W dniu 20 kwietnia 2020 roku Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji oraz do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowisko dotyczące Projektu (z dnia 6 kwietnia 2020 roku) rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług. W stanowisku zasugerowaliśmy rozważenie przekazania Projektu do ponownych konsultacji publicznych i opiniowania.

Stanowisko zostało przygotowane przy akceptacji Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.