W ramach projektu Digital Innovation Network (DIGINNO) Izba przygotowuje opisy przykładów wdrożeń Przemysłu 4.0 w firmach w Polsce. Firmy, które chcą pokazać swoje doświadczenia zapraszamy do kontaktu. Opis będzie opublikowany na stronach projektu, w kanałach social media, będzie też pokazywany jako regionalne best practice.

Przygotowanie opisu jest po stronie KIGEiT, konsultant przeprowadza wywiad telefoniczny, na podstawie którego opracowuje studium przypadku obejmujące: wyzwanie wraz z krótkim wprowadzeniem na temat Państwa firmy, zastosowane rozwiązania, proces wdrażania (kluczowe czynniki sukcesu, etapy procesu), wyniki i korzyści (jak rozwiązanie zmieniło firmę), wskazówki dla innych firm. Zapraszamy do udziału – jest to możliwość dodatkowej promocji firmy na poziomie międzynarodowym.

Kontakt: Dorota Sapija, dorota.sapija@kigeit.org.pl