Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) opublikował raport pt.: „Bilansowanie OZE w systemie elektroenergetycznym„. Autorzy Raportu wskazują, że polski miks energetyczny w perspektywie do 2030 r. powinien być wypadkową konkurencji cenowej między różnymi technologiami przetwarzania energii, a także wymaganiami środowiskowymi, które uwzględniają zmianę klimatu oraz ograniczeniami systemu energetycznego, który potrzebuje gruntownej modernizacji. Zrównoważony rozwój OZE wsparty koniecznością magazynowania i stabilizacji zmienności wytwarzanej energii przyniesie wymierne korzyści, do których należy zaliczyć ograniczenie emisji związków toksycznych przy spalaniu paliw kopalnych oraz występowanie smogu od późnej jesieni do wiosny na terenie Polski, poprawę jakości powietrza i tym samym zdrowia ludzi.