Category Raporty i publikacje

Spowolnienie rozwoju technologicznego Polski wymaga zmiany sposobu zarządzania polityką gospodarczą. KIGEiT uczestniczyła w przygotowaniu raportu "Czas na cyfrową gospodarkę". Jego celem jest zwrócenie uwagi, że ...
Czytaj więcej
Raport został przygotowany przez Departament Handlu Międzynarodowego UK i przedstawia niektóre z długoterminowych trendów, które prawdopodobnie będą kształtować światową gospodarkę i handel międzynarodowy w nadchodzących ...
Czytaj więcej
Page 1 of 4
1 2 3 4