Izba zachęca do zapoznania się z informacją o korzyściach płynących z wdrożenia 5G oraz zastosowania nowoczesnych technologii w usługach MŚP, opublikowaną w ramach folderu dotyczącego projektu DIH5G (Digital Innovation Hub 5G). Wynika z niego, że wiedza o 5G to podstawa! Jej brak będzie stanowił ograniczenie w rozwoju nowych usług  lub wpływał negatywnie na ich efektywnie szybki rozwój i wdrożenia. Dlatego wybitni eksperci wskazują w opracowaniu Technologia 5G: klucz do rozwoju i bezpieczeństwana na możliwości usługi 5G w celu optymalnego ich wykorzystania oraz zachęcają do współpracy w ramach foresightu technologicznego.

Digital Innovation Hub 5G to konsorcjum zrzeszające Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (lider), Politechnikę Łódzką, Ericsson oraz Fundingbox. Prowadzi na rzecz klientów działania polegające na szeroko rozumianych konsultacjach technologicznych, m.in. w zakresie oceny, weryfikacji i wskazówek rozwojowych dla koncepcji technicznych i technologicznych nowych usług z wykorzystaniem sieci 5G. W tym przypadku postęp naukowy wynika z zapotrzebowania rynku, który potrzebuje rozwoju, a innowacyjna technologia 5G może go jedynie przyspieszyć. Korzystanie z większej ilości urządzeń wspierających przekazywanie danych między sobą znacząco wpłynie na komfort życia.

Sieć 5G stanie się podstawą nowoczesnej gospodarki. Jeżeli plany jej wprowadzenia powiodą się w takiej mierze, jak się przewiduje – czeka nas nowa era telekomunikacji.

DIH5G zaprasza do współpracy w ramach foresightu technologicznego oraz śledzenia wydarzeń na https://spaces.fundingbox.com/spaces/dih-5g-news-events