Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu SNTN Zarząd Sekcji postanowił zwołać Zgromadzenie Członków SNTN na dzień 6 lipca 2021 r. o godz. 15:30 w formie wideokonferencji. Zgromadzenie ma charakter sprawozdawczy.