Category SNTN

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło prekonsultacje założeń wdrożenia Aktu ws. Sztucznej Inteligencji do polskiego prawa. W pierwszym etapie konsultacji Ministerstwo chce uzyskać wstępną opinię interesariuszy sektora AI dot. kierunków wprowadzania Aktu do ...
Czytaj więcej
W dniu 3 lipca 2023 r. odbyło się Zgromadzenie Członków Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu za I kadencję, udzieliło ...
Czytaj więcej
Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej (SNTN) Zarząd Sekcji postanowił zwołać Zgromadzenie Członków SNTN na dzień 3 lipca 2023 r. o godz. 13:00. ...
Czytaj więcej
Page 1 of 5
1 2 3 5