Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) informuje, że na stronie RCL został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (UC6) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR) oraz z pismem MKiDN informującym o rozpoczęciu konsultacji publicznych
MKiDN prosi o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu w terminie 14 dni od dnia jego zamieszczenia (15.02.2024) w Biuletynie Informacji Publicznej.  tj. do 29 lutego 2024 r.
Uwagi można zgłaszać na adres mailowy biura Izby w terminie do 26 lutego 2024.

MKiDN informuje, że niniejszy projekt był już uprzednio procedowany (nr w wykazie UC103) i poddany szerokim konsultacjom publicznym, a niektóre uwagi zgłoszone przez zainteresowane podmioty zostały uwzględnione na dalszych etapach procesu legislacyjnego. Obecna wersja projektu ustawy poddawana jest ponownej procedurze legislacyjnej i w znacznym stopniu odzwierciedla poprzednią treść projektu ustawy.


Izba w dniu 29 lutego 2024 r. przesłała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konsultacji społecznych stanowisko z uwagami do powyższego projektu.