Informujemy, że PSE S.A. opublikowały informację w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji dwóch projektów:

  1. Projektu Zaktualizowanych Wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej: „Projekt Wymogów Ogólnego Stosowania NC HVDC„). Szczegółowe informacje w powyższym znajdują się na stronie internetowej:
Mając na uwadze zasady opisane w art. 5 ust. 3-8 NC HVDC, w celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości, spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD oraz możliwość zgłoszenia uzasadnionych oczekiwań zainteresowanych stron, OSP przeprowadza proces konsultacji Projektu Wymogów Ogólnego Stosowania NC HVDC, polegający na zapewnieniu publicznego dostępu do tego projektu, oraz umożliwieniu zgłaszania uwag do tego projektu przez użytkowników systemu w terminie od dnia 1 lutego 2024r. do dnia 1 marca 2024r.
Uwagi do Projektu Wymogów Ogólnego Stosowania NC HVDC należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej kodeksy.przylaczeniowe@pse.pl w ww. terminie w wersji edytowalnej na Formularzu zgłoszeniowym dostępnym na ww. stronie internetowej.
  1. Projektu Zaktualizowanych Wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: „Projekt Wymogów Ogólnego Stosowania NC RfG„). Szczegółowe informacje w powyższym znajdują się na stronie internetowej:

Informacja OSP z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji Projektu Zaktualizowanych Wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci – Aktualności – PSE

Mając na uwadze  zasady opisane  w art. 7 ust. 3-8 NC RfG, w celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości, spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD oraz możliwość zgłoszenia uzasadnionych oczekiwań zainteresowanych stron, OSP przeprowadza proces konsultacji Projektu Wymogów Ogólnego Stosowania NC RfG, polegający na zapewnieniu publicznego dostępu do tego projektu oraz umożliwieniu zgłaszania uwag do tego projektu przez użytkowników systemu w terminie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 1 marca 2024r.

Uwagi do Projektu Wymogów Ogólnego Stosowania NC RfG należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej kodeksy.przylaczeniowe@pse.pl w ww. terminie w wersji edytowalnej na Formularzu zgłoszeniowym dostępnym na ww. stronie internetowej.

W Izbie tematem sieci energetycznych zajmuje się Sekcja Inteligentnych Sieci Smart Grids (SIS-SG KIGEiT)