Kolejny raz zapraszamy Państwa do udziału w Forum Gospodarczym TIME, które odbędzie się w Warszawie w dniach 11-12 marca 2024 r.  pod tytułem:

„Droga ku cyfrowej dekadzie 2030 – nowe otwarcie”.

Celem Forum pozostaje niezmiennie integracja wysiłków krajowych i europejskich organizacji przedsiębiorstw na rzecz przyspieszenia transformacji cyfrowej, służącej budowie zielonego ładu gospodarczego UE. FG TIME jest spotkaniem firm telekomunikacyjnych i przedsiębiorstw zaangażowanych w procesy cyfryzacji produkcji i usług, podczas którego dzielimy się wiedzą i opiniami na temat innowacji mających największy potencjał wzrostu konkurencyjności gospodarki.

www.fgtime.pl

W programie między innymi:

(11 marca 2024):                                                                                                                                                                                                                        

🔹 Cyfrowa Dekada – strategiczne ramy działania                                                                                                                                             

🔹 „Czas na cyfrową gospodarkę”                                                                                                                                                                             

🔹 Deregulacje działalności gospodarczej na jednolitym rynku UE                                                                                                                    

🔹 Strategia cyfryzacji energetyki                                                                                                                                                                                 

🔹 Czy AI wspiera, czy szkodzi cyberbezpieczeństwu?                                                                                                                                              

🔹 Wpływ regulatorów na realizacje celów Cyfrowej Dekady                                                                   

🔹 Prezydencja Polski w UE 2025 – strategia w zakresie cyfryzacji i nowych technologii                                                                               

🔹 Przyszłość rynku regulacyjnego, regulator 2030 i finansowanie                                                              

🔹 Finansowanie nowoczesnej gospodarki                                                                                                                                   

🔹 Jak integrować usługi cyfrowe?                                                                                                                                                            

🔹 Idea podnoszenia innowacyjności w samorządach, instytucjach oraz firmach prywatnych                      

(12 marca 2024):

🔹 Cyfrowa Europa

🔹 „Zadania i wyzwania Rady ds. Cyfryzacj

🔹  Cyberbezpieczeństwo – jak wdrożyć NIS2 i CRA?

🔹  Rola open source w zakresie e-gov, cyberbezpieczeństwa i AI

🔹  Wyzwania rynku telekomunikacyjnego

🔹 Narodowy Plan Szerokopasmowy 2025-2030 – współpraca z samorządami

🔹 Bariery inwestycyjne w cyfryzacji

🔹  Media w cyfrowej dekadzie – wyzwania i kierunki rozwoju

🔹 Wdrożenie DSA i DMA w Polsce

🔹 „Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych” vs. rzeczywistość

🔹  Polski sektor kosmiczny – wyzwania i oczekiwania