Ukazała się Decyzja Komisji (UE) 2023/2392 z dnia 3 października 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/2191 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń sieci komórkowej międzynarodowej telekomunikacji ruchomej, urządzeń nadawczych naziemnej radiofonii cyfrowej (DAB) i systemu światowej radiofonii cyfrowej (DRM), morskich radiolatarni VHF do lokalizacji osobistej oraz naziemnych stacji i systemów satelitarnych.

Na podstawie wniosku Komisji UE skierowanym do ETSI (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych) opracował nowe normy zharmonizowane dotyczące urządzeń telekomunikacyjnych. Nowe normy spełniają zasadnicze wymagania, które zostały określone w dyrektywie 2014/53/UE.

Pełny tekst Decyzji Komisji Europejskiej znajdą Państwo w języku polskim <tutaj>, a w języku angielskim <tutaj>.