Komisja Europejska zatwierdziła, zalecenie w sprawie ograniczeń bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa UE, które dotyczy zagrożeń z państwa członkowskiego. Komisja (UE) będzie współpracować z państwami członkowskimi za pośrednictwem odpowiednich forów eksperckich w celu rozpoczęcia wspólnych ocen ryzyka w czterech obszarach technologii: półprzewodniki, AI, technologia kwantowa, biotechnologia. Zalecenie to dotyczy oceny jednego z czterech rodzajów ryzyka w ramach tego kompleksowego podejścia, a mianowicie ryzyka technologicznego i wycieku technologii. Ocena ryzyka będzie miała obiektywny charakter i na obecnym etapie nie można przewidzieć ani jej wyników, ani żadnych działań następczych. Komisja przedstawia w zaleceniu wykaz dziesięciu obszarów technologii krytycznych.

Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj>.