W dniu 3 lipca 2023 r. odbyło się Zgromadzenie Członków Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu za I kadencję, udzieliło skwitowania ustępującemu Zarządowi i powołało Zarząd na II kadencję (2023-26) w składzie:
  • Dorota Żurkowska-Bytner– przewodnicząca Zarządu,
  • Dariusz Działkowski – wiceprzewodniczący Zarządu,
  • Marcin Klepacki – wiceprzewodniczący Zarządu.
Ponadto ZC określiło działania dla Sekcji na rok 2023/24.