Komisja Europejska  (już oficjalnie) opublikowała kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) do mierzenia postępów w osiąganiu celów dekady cyfrowej 2030 i wydała wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób państwa członkowskie powinny ustrukturyzować swoje krajowe plany działania, aby osiągnąć cele liczbowe.

Każdy wskaźnik będzie mierzyć postępy poczynione przez UE w osiąganiu celów w zakresie infrastruktury cyfrowej, umiejętności, przedsiębiorstw i usług publicznych. Państwa członkowskie powinny wykorzystywać wskaźniki do określania krajowych trajektorii realizacji celów na szczeblu krajowym.

Pełny tekst Decyzji znajdą Państwo w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>