Category SDFUR

Ministerstwo Finansów przedstawiło harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) - pisaliśmy o tym w naszym Biuletynie nr 6/2023 (05.02.2024) w punkcie ...
Czytaj więcej
14 sierpnia 2023 roku KIGEiT otrzymała prośbę z Ministerstwa Finansów o wzięcie udziału w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu ...
Czytaj więcej
Page 1 of 9
1 2 3 9