Izba otrzymała z Ministerstwa Rozwoju i Technologii prośbe o zdiagnozowanie obszarów wymagających większej standaryzacji w zamówieniach publicznych.

Diagnoza powyższych obszarów ma na celu wprowadzenie standaryzacji dokumentów zamówienia na poszczególne rodzaje usług, dostaw oraz robót budowlanych. Standaryzacja ma dotyczyć przede wszystkim praktycznego wykorzystywania poszczególnych narzędzi i instrumentów wskazanych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i wykorzystywanych przy udzielaniu różnego rodzaju zamówień.
W pierwszej kolejności, Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje skupić się na kwestii realizacji umów, w szczególności na płatnościach w zamówieniach publicznych. W tym zakresie zostanie przygotowany zbiór standardowych klauzul, możliwych do zastosowania przy realizacji konkretnych zamówień i odnoszący się do praktycznych aspektów udzielania zamówień i realizacji umów. Zbiór dotyczyć ma kwestii związanych z warunkami płatności zabezpieczeniami należytego wykonania umowy itp. Dokument ten będzie opisywał przypadki charakterystyczne dla poszczególnych branż, jakie mogą zaistnieć podczas realizacji umów wraz z dobrymi praktykami w tym zakresie.

Ministerstwo prosi o propozycje konkretnych rodzajów umów i kwestii, których dotyczyć powinien zbiór przykładowych klauzul, a ich zastosowanie pozwoliłoby uniknąć ewentualnych sporów i wynikłych stąd opóźnień oraz pozwolić na usprawnienie obowiązujących procedur.

Zapraszamy do przesyłania opinii i propozycji w powyższej sprawie na adres kigeit@kigeit.org.pl do dnia 19 lipca 2023 roku.