Transformacja energetyki

Sławomir Cieślik diagnozuje główną przyczyną naszych problemów elektroenergetycznych. Bez mrugnięcia okiem wskazuje, że jest nią: „nieodpowiedzialna i bezkarna ingerencja polityków w obszary techniczne funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego„. Dlatego uważa że, jak zazwyczaj w naszej historii, najważniejszy jest ruch oddolny. Czyli z braku przemyślanych działań państwa powstaną Spółdzielnie energetyczne i bedzie wzrastała rola prosumentów. Postuluje nieograniczanie prosumentom możliwości produkcji energii na własne potrzeby.

Jan Popczyk w swoim raporcie podkreśla, że z każdym dniem transformacja staje się coraz bardziej skomplikowanym i trudniejszym zagadnieniem. Omawia możliwości i sposoby transformacji energetyki, bilans energetyczny, uwzględniając rodzaje elektrowni żeby na koniec prosić o akt odwagi. Aktem odwagi według niego są „decyzje o edukacji, kształceniu i budowie kompetencji nie mogą czekać.” Wskazuje też, że od dłuższego czasu to grupy interesów, a nie nauka decydują o tym co jest i co ma być.

Profesor Jan Popczyk i dr hab. inż. Sławomir Cieślik będą uczestniczyli w dniach 6-7 czerwca 2024 roku w IV Kongresie Elektryki Polskiej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Nasza izba też będzie obecna na tym Kongresie. Podstawowym celem konferencji jest diagnoza bieżącego stanu elektryki polskiej, jak również zdefiniowanie strategicznych kierunków rozwoju tej bardzo istotnej dla naszego kraju gałęzi nauki, techniki i gospodarki. Temat transformacji energetycznej i cyfryzacji energetyki poruszamy od lat podczas marcowego Forum Gospodarczego TIME.

Tematyką Inteligentnych Sieci, transformacją energetyczną i cyfryzacją energetyki zajmuje się w Izbie Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG KIGEiT).

Nasze ostatnie stanowisko (z 15.04.2024 r.) w sprawie cyfryzacji energetyki znajdą Państwo <tutaj>, natomiast opracowanie pt.: „Model energetyki opartej na lokalnej produkcji energii i paliw” <tutaj>

Zapraszamy do zapoznania się z raportami i do dyskusji na naszych social mediach (Facebook i Linkedin).