W dniu 15 kwietnia 2024 r. przedstawiciele naszej Izby: Stefan Kamiński – Prezes Zarządu, Jarosław Tworóg – Wiceprezes Zarządu  i Paweł Pisarczyk – Przewodniczący SIS-SG podczas spotkania z Miłoszem Motyką podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przekazali Stanowisko Izby dotyczące Cyfryzacji Energetyki.

Izba postuluje w nim powrót na ścieżką wzrostu, która pozwoli Polsce do roku 2050 dołączyć do grupy krajów najwyżej rozwiniętych. Poponuje też wykorzystanie dwóch atutów: przedsiębiorczość obywateli i rentę zapóźnienia w dwóch kluczowych technologiach: cyfrowej i jądrowej. Wskazuje również, że w odpowiednim otoczeniu prawnym, uwolnienie rynku energii przyspieszy przestawienie polskiej energetyki w 100 % na OZE i technologie wodorowe.

Pełny tekst stanowiska znajdą Państwo <tutaj>.

Tematami energetycznymi z Izbie zajmuje się Sekcja Inteligentnych Sieci -Smart Grids (SIS-SG KIGEiT).