Zapraszamy do obejrzenia podcastu „Od monopolu do rozproszonej produkcji energii — bolesna transformacja”. Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji dr inż. Jarosław Tworóg był gościem Szymona Glonka w Obiektywnie o Biznesie.

Kluczem do transformacji jest rozwój energetyki rozproszonej, opartej na odnawialnych źródłach energii (OZE) i zaangażowaniu lokalnych społeczności. Aby to było efektywne, musi dojść do cyfryzacji sieci. Cyfryzacja i modernizacja sieci energetycznej jest niezbędna, aby umożliwić przyłączanie OZE i inteligentne zarządzanie energią. Na tym etapie pojawia się wyzwanie, jakim jest magazynowanie nadwyżek energii z OZE, można to rozwiązać m.in. poprzez produkcję wodoru.

W rozmowie poruszany jest temat reaktorów jądrowych. Małe reaktory jądrowe mogą zapewnić stabilne źródło energii i bezpieczeństwo energetyczne, a ich seryjna produkcja może obniżyć koszty.

Transformacja napotyka opór ze strony beneficjentów starego systemu energetycznego, co wymaga dialogu i wypracowania programów osłonowych. A w nowej rzeczywistości społeczności lokalne powinny mieć wpływ na kształtowanie lokalnej polityki energetycznej i czerpać korzyści z rozwoju OZE. Są nimi taryfy dynamicznych, które będą zachęcać do racjonalnego zużycia energii i stabilizować ceny.

Transformacja energetyczna w Polsce jest konieczna i możliwa do realizacji. Wymaga jednak zaangażowania wszystkich stron: rządu, przedsiębiorstw i społeczności lokalnych. Kluczowe znaczenie ma dialog, wypracowanie strategii uwzględniającej potrzeby różnych grup interesów oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Od monopolu do rozproszonej produkcji energii — bolesna transformacja [PODCAST] do obejrzenia <tutaj>