Izba wyraziła poparcie dla Apelu Konferderacji Lewiatan do Premiera, w którym zwraca się uwagę na zapisy wykraczające poza dyrektywę DSM.

W piśmie poparcia skierowanym do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bartosza Sienkiewicza Izba wraz z  Konfederacją Lewiatan, Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Amerykańską Izbą Handlowej w Polsce oraz Polską Izbą Radiodyfuzji Cyfrowej podkreśliła gotowość do aktywnego udziału w dalszych pracach oraz do dzielenia się naszym doświadczeniem i ekspertyzą w zakresie prawa autorskiego.

Tematyką praw autorskich w Izbie zajmuje się Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej (SOWI KIGEiT).

KIGEiT zgłaszała swoje uwagi  w Konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (wdrożenie Dyrekywy DSM). Stanowisko Izby mogą Państwo znajeźć <tutaj>.