Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem Jarosława Tworóga, wiceprezesa KIGEiT, na temat wyników najnowszego badania MŚP w zakresie tzw. elektryczności 4.0 i gotowości skorzystania z OZE.

Poniżej publikujemy fragment wypowiedzi naszego Wiceprezesa

„Składając w całość wyniki badania, otrzymujemy obraz sektora  małych i średnich przedsiębiorstw gotowego do przejścia na nowoczesne technologie sieciowe Gospodarki 4.0 (niskoemisyjnej, o obiegu zamkniętym). Branża MŚP postrzega potrzebę inwestycji w inteligentną elektryfikację jako szansę na podniesienie produktywności i konkurencyjności. Zaskakująco wysoki procent przedsiębiorców ma świadomość, że przejście na OZE da długoterminowe korzyści. Respondenci uważają za równie ważne ekologiczne i ekonomiczne korzyści wynikające z inteligentnej elektryfikacji.”

Całość znajdziecie Państwo raporcie  „Elektryczność 4.0 – tańsza, czystsza i stabilniejsza energia dla polskich przedsiębiorstw. Edycja 2022.” przygotowanym przez fundację Digital Poland w partnerstwie z naszym członkiem, firmą Schneider Electric.

Raport dostępny bezpłatnie na stronach https://digitalpoland.org/publikacje

Życzymy owocnej lektury