Spowolnienie rozwoju technologicznego Polski wymaga zmiany sposobu zarządzania polityką gospodarczą. KIGEiT uczestniczyła w przygotowaniu raportu „Czas na cyfrową gospodarkę”. Jego celem jest zwrócenie uwagi, że „cyfryzacja wymyka się optyce skoncentrowanej na jednym ministerstwie czy obszarze”. Organizacje stworzone przez społeczność cyfrową Polski wskazują, że zadanie podniesienia rangi cyfryzacji w polityce społeczno-gospodarczej jest warunkiem utrzymania Polski w gronie państwa wysoko – rozwiniętych.
Przygotowane rekomendacje są owocem wieloletnich doświadczeń izb gospodarczych przemysłu cyfrowego, stowarzyszeń zawodowych i organizacji pozarządowych społeczności cyfrowej.
Podkreślamy w nich kluczowe znaczenie cyfryzacji energetyki jako warunku koniecznego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i innowacyjności. Mamy nadzieję, że przygotowane rekomendację zostaną wykorzystanie przez klasę polityczną i komitety wyborcze do Sejmu i Senatu do zmiany podejścia do zadania jakim jest cyfryzacji.

Raport można pobrać <tutaj>.