Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Konsultacje projektu nowelizacji ustawy o OZE

   Z Ministerstwa Energii otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem oraz  oceną
  • Stanowisko KIGEiT w sprawie wymagań technicznych dla odbiorników cyfrowych

   W związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Cyfryzacji konsultacjami dotyczącymi projektu rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych KIGEiT po przeprowadzeniu wewnętrznych konsultacji w
  • Konsultacje społeczne zmian w IRiESP

   Z Urzędu Regulacji Energetyki otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji projektu zmian w "Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej" (IRiESP). Zmiany dotyczą zabezpieczeń należytego wykonania umowy przesyłania w zakresie
  • Projekt Rozp. Min. Energii w sprawie wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

   Z Ministerstwa Energii otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji  projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Projekt Rozporzadzenia wraz z uzasadnienieniem