Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii: 52) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji. Planowany termin przyjęcia projektu to III kwartał 2022 r.
Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki, tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis lub pomocy publicznej a także podmioty jej udzielające, z przeznaczeniem na pomoc:
1) dla klastrów innowacyjnych;
2) inwestycyjną na:
a) propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,
b) efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy,
c) infrastrukturę energetyczną;
3) na badania środowiska.
Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 15 lipca 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura.


Wyniki konsutacji:

KIGEiT nie zgłosiła uwag do projektu.