Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje projektu Rozporządzenia Wykonawczego określającego wymogi w zakresie dostępu do danych dotyczących pomiarów i zużycia energii elektrycznej wraz z załącznikiem.
Kraje UE powinny ułatwić pełną interoperacyjność usług energetycznych w UE w celu promowania konkurencji i uniknięcia nadmiernych kosztów administracyjnych.

Dyrektywa w sprawie energii elektrycznej zobowiązuje Komisję do przyjęcia wymogów w zakresie interoperacyjności oraz niedyskryminacyjnych i przejrzystych procedur dostępu do danych pomiarowych, danych dotyczących zużycia, jak również danych niezbędnych do zmiany dostawcy przez odbiorcę, odpowiedzi odbioru i innych usług.

Inicjatywa ta dotyczyć będzie danych dotyczących pomiarów i zużycia.

Uwagi mogą Państwo zgłaszać do 26 sierpnia 2022r. na stronie Konsultacji.