Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji podpisała z Akademią Górniczo–Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie porozumienie o współpracy w którym strony deklarują nawiązanie współpracy dotyczącej promowania innowacyjnych rozwiązań wspierających transformację energetyczną, w szczególności w zakresie energetyki rozproszonej(zwanej dalej „ER”).

To kolejny krok Izby na drodze wspierania transformacji energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem krajowego potencjału sektora ICT oraz producentów urządzeń i podzespołów mających zastosowanie w inteligentnych sieciach energetycznych (ogniwa słoneczne, ogniwa paliwowe, wiatraki, automatyka sterująca itp.). Izba od lat podejmuje szeroko zakrojone działania na rzecz wdrożenia sieci inteligentnych (Smart Grids) oraz sieci rozproszonych w Polsce. Prowadzi prace i koordynuje działania nad przygotowaniem odpowiednich ram prawnych wynikających z implementacji III Pakietu energetycznego do krajowego systemu prawnego.