Komisja Europejska prowadzi konsultacje projektu dotyczącego Wynagradzania wykonawców muzyki i producentów nagrań z państw trzecich (spoza UE) za nagrania muzyczne odtwarzane w UE.
Inicjatywa ta służy zmianie unijnych przepisów dotyczących praw najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu. Celem jest doprecyzowanie niektórych warunków i zagwarantowanie pewności prawa w odniesieniu do wynagrodzenia wykonawców muzyki i producentów nagrań z państw trzecich w przypadku, gdy ich nagrania są odtwarzane w UE w radiu lub telewizji lub w miejscach publicznych takich jak bary i restauracje.
Swoje uwagi mogą Państwo zgłaszać do 22 września 2022r. bezpośrednio na stronie konsultacji.