W związku z realizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) projektem pn. „Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza” – wsparcie eksperckie zapraszamy do złożenia oferty na Przygotowanie bazy danych statystycznych.

Zapytanie ofertowe można pobrać <tutaj>, formularz oferty w edytowalnej formie można pobrać <tutaj>, oświadczenie o braku powiazań kapitałowych <tutaj>, format danych .xslx <tutaj>.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

Prosimy o składanie ofert do dn. 12.08.2022r. na sposoby opisane w zapytaniu ofertowym.