Izba otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konsultacji projekt rozporządzenia  w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.

Nowelizacja zakłada zmiany opłat w trzech przedziałach zakresu częstotliwości: powyżej 147 do 230; powyżej 230 do 470, powyżej 470 do 862 MHz.

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 18 sierpnia 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych(SOT).