W dniu 29 czerwca 2022 r. Izba wysłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko z uwagami w sprawie projektu ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.