Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Konsultacje w sprawie funkcjonowania Dyrektywy LVD

   Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące oceny funkcjonowania Dyrektywy LVD. Celem konsultacji jest ocena, czy dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE jest odpowiednia pod względem skuteczności, wydajności, przydatności, spójności i wartości dodanej UE.
  • Rozp. MKiDN w sprawie polskich kosztów kwalifikowanych dla produkcji audiowizualnej

   Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z
  • MPiT: reforma wspierania firm w okresie 2021-2027

   Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że w ramach współpracy z partnerami społecznymi, rozpoczęło prace mające na celu identyfikację potrzeb przedsiębiorców w zakresie modyfikacji zasad udzielania
  • MC – projekt rozp. ws. profilu zaufanego i podpisu zaufanego

   Z Ministerstwa Cyfryzcji otrzymalismy zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. Na stronach Rządowego Centrum Legislacj (RCL) zamieszczono