Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • RoHS konsultacje

   W kwietniu rozpoczęły się konsultacje dotyczące oceny wniosków zmieniających załącznik III i IV dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie
  • Konsultacje rozporządzeń Ministra Środowiska

   KIGEiT informuje,że trwają konsultacje trzech rozporządzeń Ministra Środowiska do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na stronach RCL znajdą Państwo projekty następujących
  • ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI dot. PRCIP

   Szanowni Państwo, W dniu 15 kwietnia 2015 roku zakończyliśmy publiczne konsultacje środowiskowego dotyczące kształtu Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu (PRCIP). Cyfryzacja stanowi obecnie główny nurt
  • Komisja Europejska pracuje nad nowym pakietem dotyczącym gospodarki w obiegu zamkniętym

   KIGEiT informuje, że Komisja Europejska pracuje nad nowym pakietem dotyczącym gospodarki w obiegu zamkniętym, przy czym obecnie koncentruje się na pierwszej części "cyklu życia", czyli na tzw.części