Ministerstwo Energii (ME) rozpoczęło publiczne konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia ws. wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji wraz z uzasadnienieniem i oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).
W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania uwag i komentarzy w terminie do 3 kwietnia 2019 roku na adres poczty elektronicznej naszej izby: kigeit@kigeit.org.pl. Prace w naszej Izbie nad zbieraniem uwag i komentarzy będą prowadzone w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci Smart Grid (SIS-SG).

Wyniki konsultacji: KIGEiT nie zgłosiła uwag.