Ministerstwo Energii (ME) rozpoczęło publiczne konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania uwag i komentarzy w terminie do 16 kwietnia 2019 roku na adres poczty elektronicznej naszej izby: kigeit@kigeit.org.pl. Prace w naszej Izbie nad zbieraniem uwag i komentarzy będą prowadzone w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci Smart Grid (SIS-SG).


Wyniki konsultacji: KIGEiT nie zgłosiła uwag.