Z Ministerstwa Finansów (MF) otrzymaliśmy zaproszenie do publicznych konsultacji dotyczących projektu odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących wraz z uzasadnienieniem  i oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).
W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania uwag i komentarzy w terminie do 8 kwietnia 2019 roku na adres poczty elektronicznej naszej izby: kigeit@kigeit.org.pl. Prace w naszej Izbie nad zbieraniem uwag i komentarzy będą prowadzone w ramach Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR).

Wyniki konsultacji:

Sekcja Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) przekazała swoje uwagi do Ministerstwa Finansów w dniu 09 kwietnia 2019 roku.