Jak już wcześniej informowaliśmy Sekcja Energii i Paliw KIGEiT (SEiP) opracowała i przekazała uwagi do Ministerstwa Energii ws. projektu rozporządzenia w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. W wyznaczonym przez Ministerstwo czasie, wpłynęło 40 formularzy z krytycznymi uwagami szczegółowymi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z uwagami na strony Rządowego Centrum Legislacji (RCL).