W związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Energii konsultacjami dotyczącymi projektu rozporządzenia ws. sposobu obliczania kwoty różnicy ceny energii elektrycznej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia,  Sekcja Energii i Paliw (SEiP) działajaca w KIGEiT opracowała i przesłała do Ministerstwa Energii w dniu 18 marca 2019 roku uwagi szczegółowe.