Z Ministerstwa Energii otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia ws. sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny energii elektrycznej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Głównym celem rozporządzenia jest określenie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, w tym średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz sposobu wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych (cen odniesienia). Na podstawie przepisów rozporządzenia oraz przepisów ustawy będą następowały rozliczenia pomiędzy Funduszem Wypłaty Różnicy Cen a poszczególnymi przedsiębiorstwami obrotu oraz odbiorcami, którzy kupują energię elektryczną bezpośrednio na giełdzie energii elektrycznej lub poprzez domy maklerskie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich uwag na formularzu zgłaszania uwag w wersji edytowalnej i komentarzy do w/w projektu na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl do 18 marca 2019 roku do godz. 10:00. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Energii i Paliw (SEiP) oraz Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG) działających w naszej Izbie.


Wyniki konsultacji: Sekcja Energii i Paliw (SEiP) przygotowała uwagi szczegółowe, które przesłano do Ministerstwa Energii w dniu 18 marca 2019 roku.