W dniu 15 marca 2019 roku na 78 posiedzeniu Sejmu został przyjęty Projekt nowelizacji przepisów o VAT i ustawy – Prawo o miarach. W ramach procesu legislacyjnego nad projektem ustawy, w dniu 14 marca 2019 roku odbyło się II czytanie projektu. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został skierowany ponownie do Komisji i w dniu 15 marca 2019 projekt trafił na obrady Komisji Finansów Publicznych, które przyjęło dodatkowe sprawozdanie i tego samego dnia projekt wrócił na III czytanie do Sejmu. Sejm po III czytaniu przyjął ustawę i skierował ją do Senatu (druk 1130).