Z Urzędu Komunikacji Elektronicznej otrzymaliśmy prośbę o przedstawienie odpowiedzi na pytania postawione w dokumencie opracowanym przez BEREC, w związku z pracami grupy roboczej ds. określenia wytycznych dla sieci o wysokiej przepływności (VHC). BEREC zaczął już prace nad wytycznymi i zwraca się z prośbą o wkład, do uczestników rynku telekomunikacyjnego. Niniejsza próba stanowi okazję do zgłoszenia uwag do kwestionariusza, na podstawie którego zbierane będą dane konieczne do wydania wytycznych.

Kwestionariusze podzielone są na trzy grupy:

  1. Pytania ogólne do wszystkich zainteresowanych stron (sekcja 2 załączonego dokumentu).
  2. Pytania do operatorów zgodnie z zastosowaną technologią sieciową (G.fast, FTTB/coax, FTTH, LTE-A; sekcje 3-10).
  3. Pytania do sprzedawców zgodnie ze sprzedawaną technologią sieciową (G.fast, coax, mobile; sekcje 11-16).

Celem kwestionariuszy jest określenie kryteriów technicznych dla sieci, które kwalifikują się jako sieci VHC. Szczegóły prac zostały przedstawione w w/w dokumentach. Dla usprawnienia zgłaszania odpowiedzi załączony został formularz (w formie arkusza kalkulacyjnego). Odpowiedzi należy udzielać w języku angielskim. UKE zachęca do zgłaszania uwag również przedsiębiorców, którzy nie zostali wymienieni w rozdzielniku.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie odpowiedzi, uwag w zakresie kwestionariuszy na adres poczty elektronicznej naszej Izby do 1 kwietnia 2019 roku. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT (SOT).