W związku z rozpoczętą procedurą włączania kwalifikacji z obszaru cyberbezpieczeństwa do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), otrzymaliśmy z Ministerstwa Cyfryzacji, prośbę o zaopiniowanie wniosków dla następujących kwalifikacji:

  1. Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle wraz z formularzem do zgłaszania opinii do wniosku.
  2. Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych  wraz z  formularzem do zgłaszania opinii do wniosku.
  3. Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych   wraz z formularzem do zgłaszania opinii do wniosku.

Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową pracowników, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wyrażenie  opinii (odrębnie dla każdego wniosku) dotyczącej zasadności przedłożonych przez Wnioskodawcę (firma Intchem sp. z o.o.) wniosków o włączenie kwalifikacji, ewentualnym zakresie koniecznych kompetencji oraz wymagań do ich spełnienia. Przed przystąpieniem do wyrażenia opinii zachęcamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronach: www.kwalifikacje.gov.pl i www.kwalifikacje.edu.pl oraz materiałami filmowymi „Kwalifikacje dla wymagających” i „Kwalifikacje zawodowe – rynek wielu możliwości„.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uwag i komentarzy na odpowiednich formularzach, na adres poczty elektronicznej naszej Izby w terminie do 3 kwietnia 2019 roku. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT (SOT).