Komisja Europejska (KE) na swoich stronach opublikowała 28 sprawozdań krajowych przedstawiających aktualny stan wdrażania prawa UE w zakresie ochrony środowiska oraz możliwości poprawy w każdym państwie członkowskim, a także komunikat, w którym wyciągnięto wnioski i określono wspólne tendencje na poziomie UE oraz przedstawiono zalecenia dotyczące ulepszeń dla wszystkich państw członkowskich, w których podejmowane są kluczowe działania priorytetowe. Zachęcamy do zapoznania się z raportem na temat Polski.