Z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (OSR) znajdą Państwo na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Załączniku nr 1 do OSR pkt. 6. Wpływ na sektor finansów publicznych  pokazano kalkulację kosztów utworzenia i utrzymania systemu teleinformatycznego URE (utworzenie systemu teleinformatycznego w URE w związku z proponowanymi zmianami Prawa energetycznego)

MPiT informuje, że projekt ma na celu ograniczenie obciążeń dla obywateli i firm, poprzez m.in. wprowadzenie uproszczeń dla MŚP, usprawnienie niektórych procedur administracyjnych, ograniczenie nadmiernej sprawozdawczości, uchylenie lub aktualizację przestarzałych, zbędnych i dublujących się obowiązków informacyjnych, dostosowanie niektórych przepisów do rozwoju technologicznego i wsparcia innowacyjności. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został wyznaczony na II kwartał 2019 r.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich uwag i komentarzy do w/w projektu na adres poczty elektronicznej Izby do 10 kwietnia 2019 roku. Prace w Izbie będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnuych (SOT).

Wyniki konsultacji: Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) przygotowała stanowisko z uwagami, które przesłano do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 10 kwietnia 2019 roku.