Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Konsultacje Komisji Europejskiej ws. definicji rynku

   Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące definicji rynku stosowanej w unijnym prawie konkurencji. Ich wyniki mają pomóc Komisji ocenić, czy obecna definicja odpowiada aktualnym potrzebom
  • Stanowisko KIGEiT ws. rozporządzenia ALERT RCB

   W dniu 3 lipca 2020 roku Izba wysłała do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa stanowisko w ramach  konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie współpracy dyrektora Rządowego Centrum
  • Konsultacje KE w ramach przeglądu dyrektywy kosztowej

   Ministerstwo Cyfryzacji przekazało do KIGEiT informację, że Komisja Europejska planuje przegląd dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
  • Konsultacje projektu rozporządzenia – wyroby budowlane

   Z Ministerstwa Rozwoju (MR) otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania