KIGEiT informuje o toczących się w dniach od 20 kwietnia do 25 maja 2021 r. konsultacjach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Zgodnie z założeniami, celem programu jest wsparcie transformacji cyfrowej kraju poprzez realizację przedsięwzięć, które zapewnią: szeroki dostęp do ultra-szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom zaawansowane e-usługi publiczne, skuteczne działanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, dostęp do danych o znaczącym potencjale do dalszego ich wykorzystywania, wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych oraz rozwiną współpracę międzysektorową na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych.

Zakres interwencji programu wpisuje się w działania wskazane w następujących europejskich i krajowych dokumentach strategicznych w obszarze cyfryzacji:

  • Europejska strategia w zakresie danych
  • Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa
  • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
  • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030
  • projekt Strategii Produktywności 2030
  • projekt Strategii Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030
  • Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024.

W KIGEiT powstał zespół roboczy, który pracuje nad uwagami do programu FERC. Osoby zainteresowane udziałem w pracach prosimy o zgłoszenia na adres: kigeit@kigeit.org.pl.


Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała uwagi, które w dniu 25 maja 2021 r. zostały zgłoszone za pośrednictwem dedykowanego formularza online. Dodatkowo w dniu 9 czerwca 2021 r. zostało przesłane do decydentów stanowisko z podsumowaniem najważniejszych postulatów zgłoszonych przez Izbę w ramach konsultacji. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.