W dniu 9 czerwca 2021 roku, Izba wysłała do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki  Regionalnej oraz do Ministra Cyfryzacji  stanowisko z podsumowaniem najważniejszych postulatów do programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), zgłoszonych wcześniej w dniu 25 maja 2021 r. przez Izbę, za pośrednictwem dedykowanego formularza, w ramach konsultacji w przedmiotowej sprawie.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.