zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 roku, od godz. 11:00 do 12:00 w siedzibie KIGEiT.

Materiały dla członków biorących udział w Zgromadzeniu zostaną przesłane elektronicznie.


UWAGA! Przedstawiciele firm-członków Sekcji chcący wziąć udział w głosowaniu uchwał powinni dostarczyć przed rozpoczęciem Zgromadzenia wypełnione pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.