zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Sekcji Energii i Paliw, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 roku, od godz. 14:00 do 16:00 w siedzibie KIGEiT.

Materiały dla członków biorących udział w Zgromadzeniu zostaną przesłane elektronicznie.


UWAGA! Przedstawiciele firm-członków Sekcji chcący wziąć udział w głosowaniu uchwał powinni dostarczyć przed rozpoczęciem Zgromadzenia wypełnione pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.