Odliczanie do 16 lipca – Przygotuj się na wejście w życie Rozporządzenia (UE) 2019/1020

Został tylko miesiąc do pełnego wdrożenia rozporządzenia (UE) 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów; firmom elektroinstalacyjnym w całym łańcuchu dostaw przypomina się o ich obowiązkach w zakresie określania, kupowania, sprzedawania i instalowania zgodnych produktów.

Zgodnie z nowymi przepisami podmioty gospodarcze z UE w całym łańcuchu dostaw, w tym dostawcy usług realizujacy zamówienia poprzez sklepy internetowe, będą ponosić większą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności produktów udostępnianych na rynku UE. Ponadto nowe rozporządzenie określa ramy prawne dla ściślejszej współpracy między organami nadzoru rynku oraz między podmiotami gospodarczymi a organami nadzoru rynku.

„Każdy ma do odegrania rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa produktów wprowadzanych na rynek UE, zwłaszcza na rynku, który w coraz większym stopniu opiera się na internetowych platformach sprzedaży”-  powiedział Pierre Selva, dyrektor ds. oceny zgodności i nadzoru rynku w Schneider Electric i przewodniczący MSSI.


Dowiedz się więcej o rozporządzeniu (UE) 2019/1020.

Dowiedz się więcej o inicjatywie MSSI-Electrical, którą wspiera Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej KIGEiT <tutaj>.

Obejrzyj filmy MSSI-Electrical, aby zobaczyć, jak MSSI-Electrical pomaga branży elektroinstalacyjnej i władzom państw członkowskich UE wyeliminować niebezpieczne i niezgodne produkty elektryczne w Europie w celu ochrony ludzi, towarów i mienia.